Shine Club TarnĂłwDrukarnia Tarnów i producent reklam

 
Nowy Zarząd Auto Moto Klubu Tarnowskiego
W dniu 4 marca 2023 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze.

Zebrani członkowie wybrali trzyosobowy zarząd, który zgodnie ze statutem ze swojego grona wyłonił:

Prezes: Artur Bysiek
Wiceprezes: Grzegorz Mortek
Skarbnik: Patryk Śmietana


Wybrana została również Komisja Rewizyjna, w skład której weszli:
Przewodniczący: Sebastian Oćwieja,
Członek: Andrzej Oćwieja.
Dodał: admin, dnia 22.03.2023, 11:08


Powered by PsNews